Insurance Agent

הביטוחים שלנו

001-insurance-2.png

עבודות קבלניות

כן ביטוחים תדאג לקבלן לכל הכיסויים אשר ידרשו בכדי לכסות את הקבלן מנזק עתידי שיכול להפתיע.

ביטוח עבודות קבלניות כולל: ביטוח העבודות עצמן ביטוח צד שלישי ביטוח חבות מעבידים רעידת אדמה נזקי טבע ועוד המון תחומים שונים שיגעו לאותו הקבלן ספיציפית. ניתן להרחיב בפוליסות נפרדות ביטוח אחריות מקצועית וחבות מוצר.

010-fender-bender.png

ביטוח צמ"ה

כן ביטוחים מציעה ביטוחי מקיף צד שלישי וחובה לכלים מכניים הנדסיים בתעריפים מיוחדים, כמו כן אותם סוגי הביטוחים גם כן בתעריפים מיוחדים בביטוחי משאיות.

014-insurance-5.png

ביטוח עסק

כן סוכנות לביטוח מציעה ביטוחי עסק עם כל הכיסויים הרגילים ועוד שלל אקסטרות חשובות במחירים מיוחדים. למשל, בנוסף לפוליסה רגילה של ביטוח המבנה של העסק ועובדי העסק ולקוחות העסק.

כן ביטוחים מציעה גם אחריות מקצועית צד ג ללקוח והכל כמובן ע"י פוליסות מיוחדות המותאמות ללקוח ספציפית לפי עיסוקו.

008-insurance-1.png

ביטוח רכב

 כן ביטוחים מציעה ביטוח מקיף צד ג וחובה לרכב. (וכמובן שבעת הצורך גם תטפל בצורה המקצועית ביותר בתביעה אם תהיה).

007-insurance-4.png

ביטוחי חיים

ביטוח למקרה מוות בלבד. המטרה בסוף להשאיר כסף למשפחה במקרה של חלילה מוות.

003-term.png

ביטוחי חבויות

בכן ביטוחים ניתן למצוא את כל סוגי ביטוחי האחריות/ חבויות- ביטוחי אחריות מקצועית, חבות מוצר, חבות מעבידים ועוד.

013-injury.png

ביטוח מפעלים

כן ביטוחים מציעה את שירותיה לכל מפעל אשר ירצה לעשות ביטוח שיכסה אותו מכל נזק אפשרי וגם ידאג לו במקרה של נזק. ביטוח המפעל כולל: כמובן את מבנה המפעל, עובדי המפעל, אובדן רווחים כתוצאה מנזק תאונתי. וכמובן עוד כיסויים אשר יצרו מעטפת הגנה מושלמת ללקוח.

006-insurance.png

ביטוחי דירה

כן ביטוחים מציעה ביטוחי דירה בתעריפים מיוחדים.

ביטוח הדירה כולל: כיסוי לתכולת הדירה, ביטוח ערך הקרקע של מבנה הדירה, כמובן סיכוני  אש נזקי טבע ועוד.

009-travel.png

ביטוח נסיעות לחו"ל

 ביטוח המכסה את איבוד המזוודה, טיפול רפואי בחו"ל במהלך החופשה וסבסודו ועוד מקרים מיוחדים כמו פציעה כתוצאה מספורט ימי וכו'.

011-worker.png

ביטוח תאונות אישיות

ביטוח תאונות אישיות- מענה לאדם שבמסגרת עבודתו הפיזית חשוף לנזק.

ואפילו במקרה של נזק אפילו פעוטי כמו שבר ביד שיכול לשתק את העובד לתקופה ארוכה בבית ביטוח תאונות אישיות יכסה אותו וייתן לו פיצוי כספי בהתאם.

005-healthcare.png

ביטוחי בריאות

קופות חולים לא תמיד מספקים את כל המענה הרפואי הנצרך.

למשל תרופות שלא בסל התרופות ועולות הרבה כסף ביטוח הבריאות יכסה ועוד.

ובנוסף פיצוי כספי חד פעמי שינתן למשפחה במקרה חלילה של מחלה קשה.

key.png

ביטוח משכנתאות

כאשר הבנק מחייב לעשות ביטוח משכנתא בעצם הבנק מחייב לעשות ביטוח חיים למשכנתא וביטוח למבנה.