Blue Pickup Truck

ביטוח רכב

ביטוח רכב

008-insurance-1.png

 כן ביטוחים מציעה ביטוח מקיף צד ג' וחובה לרכב. (וכמובן שבעת הצורך גם תטפל בצורה המקצועית ביותר בתביעה אם תהיה).

ביטוח חובה

ביטוח לנזקי גוף (פציעה או מוות) שעלולים להיגרם לנהג, לנוסעי הרכב או לאנשים שמחוץ לרכב בתאונת דרכים.

על פי "פקודת ביטוח רכב מנועי", אסור לנהוג ברכב שאינו מבוטח בביטוח חובה. ביטוח החובה מכסה את התחומים הבאים:

עלויות ללא הגבלה על הוצאות רפואיות, פיצוי על אובדן השתכרות (עד לגובה של פי שלושה מן השכר הממוצע במשק) וכושר השתכרות

פיצויים על סבל וכאבים כתוצאה מן התאונה (עד לגובה של כ- 150 אלף ₪)

ביטוח מקיף

נקרא גם ביטוח רכוש, אינו חובה על פי חוק, וכולל שני סוגי ביטוח:

1. ביטוח עצמי - זהו ביטוח לנזקי רכוש שעלולים להיגרם לכלי הרכב בשל מקרים המפורטים בפוליסה (מקרה הביטוח) כתוצאה מתאונה, נזק או אסון טבע כלשהם (למשל: גנבה, חבלה, שרפה, הצפה וכדומה)

2. אחריות חוקית כלפי צד שלישי בשל נזקי רכוש.

לביטוח רכב פרטי ומסחרי במשקל כולל עד 4 טון - למעט רכב דו גלגלי, נקבעו בתקנה, לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), תנאי מינימום מחייבים. הביטוח אינו מכסה עלויות הנובעות מבלאי של חלקי הרכב, אולם תאונה שנגרמה בשל בלאי מבוטחת במסגרת הביטוח המקיף.

ביטוח צד ג' 

ביטוח אחריותו החוקית של בעל הרכב לנזקי רכב ורכוש של צד שלישי שנגרמו על ידי הרכב המבוטח (למשל רכב מבוטח שפגע ברכב אחר או ברכוש שאינו רכב, כמו גדר, מבנה וכדומה).

הפיקוח על ביטוחי הרכב בישראל נתון תחת אחריותה של מחלקת הביטוח של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר.

 רוצה לקבל הצעת מחיר ישירות דרך ה-WhatsApp? 

הכפתור האדום כאן למטה מוביל ישירות לשיחת WhatsApp עם המשרד שלנו

שבה נבקש ממכם 6 דברים כדי לתת הצעת מחיר אישית בשבילך:

1. רישיון רכב

2. גיל הנהג הכי צעיר

3. האם היה ביטוח מקיף בעבר?

4. האם היו תביעות ביטוח ב-3 השנים האחרונות?

5. וותק הנהיגה שלך

6. ​צילום תעודת זהות

Traffic Jam