Packaging Factory

ביטוח מפעלים

ביטוח מפעלים

013-injury.png

​כן ביטוחים ת

כן ביטוחים מציעה את שירותיה לכל מפעל אשר ירצה לעשות ביטוח שיכסה אותו מכל נזק אפשרי וגם ידאג לו במקרה של נזק.

 

ביטוח המפעל כולל: כמובן את מבנה המפעל, עובדי המפעל, אובדן רווחים כתוצאה מנזק תאונתי. וכמובן עוד כיסויים אשר יצרו מעטפת הגנה מושלמת ללקוח.