apartments-1845884_1920.jpg

ביטוח בתים משותפים

ביטוח בתים משותפים

012-real-estate.png

ביטוח בית משותף כולל בתוכו את רכוש הבית המשותף אשר מכוסה במקרים שונים כמו התקלחות התפוצצות אש ברק רעם וכו.

סיכוני מים ונוזלים אחרים גם כן מכוסים בפוליסה המיוחדת שלנו של בתים משותפים למשל טיפול ותיקן נזקי מים ונוזלים אחרים באמצעות נותן שירות בבחירת המבוטח עצמו.

 

ועוד שלל כיסויים מיוחדים כמו ביטוח שבר מכני לציוד הבית המשותף ועד להגנה כמובן בהליכים פליליים.