Patient with Healthcare Nurse

ביטוח בריאות

ביטוח בריאות

005-healthcare.png

קופות חולים לא תמיד מספקים את כל המענה הרפואי הנצרך. למשל תרופות שלא בסל התרופות ועולות הרבה כסף ביטוח הבריאות יכסה ועוד.

ובנוסף פיצוי כספי חד פעמי שיינתן למשפחה במקרה חלילה של מחלה קשה.

Doctor Operating CT Scanner